Balthazar de Baron Douvely de Gerbier Schilder Ontwerper Diplomaat  

 

Balthazar de Gerbier

 

 

 

 

 

1626

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyndonstate

 

 

Rubens

 

William Dobson

 

 

 

 

Kerk van Hamstead

 

 

 

 


Gerbier (Balthazar), schilder, bouwmeester, diplomaat, letterkundige en kolonist, werd den 13 Febr. 1592 te Middelburg in de Fransche kerk gedoopt en toen naar Balth. de Moucheron vernoemd Zijn vader was Antonie de Gerbier , zijn moeder is zover onbekend, De zuster van zijn vader Isabeau de Gerbier was gehuwd met Pierre de Moucheron Over zijn jeugd is niets bekend. In 1613 ging hij naar Londen, werd daar schilder en gunsteling van den Hertog van Buckingham, na diens geweldigen dood in 1628, van den Koning. Het portret links werd in opdracht van Buckingham gemaakt door Anthony van Dijck.

Hij was bevriend met Rubens

Als politiek agent kwam hij in betrekking tot Peter.Paul, Rubens en Maria de Medici, en reisde in veel streken van het Vasteland. Na den dood van Karel I keerde hij over Frankrijk naar ons land terug, ondernam de stichting eener kolonie in Guianaondernam de stichting eener kolonie in Guiana, maar ondervond veel tegenspoed; persoonlijke wederwaardigheden konden zijn ondernemingsijver niet verzwakken, of zijn hartstocht voor het maken van plannen en het doen van Ďconstrycke inventiŽní bedwingen. Hij schijnt in 1667 te Londen overleden te zijn.

Gerbier schr. talrijke werken in het Eng., enkele in het Fransch; in het Nederl. leverde hij: Eere ende clachtdicht ter eeren van Henricus Goltius, schilder en plaetsnyder, overl. tot Haerlem den 29 Dec. 1617, door Balth. Gerbier, 's-Grav. 1620; Memorandum nopens de oprichting van eene Publ. constleerplaatse in de stad Middelburgh, [van eene dgl. polytechnische school had hij reeds in 1648 ook in 't Eng. een fraai bewerkt prospectus geschreven]; Cryghsarchitecture, Delft 1652.

 

 

 

 

 

 

Aan het begin van het hoofdgedeelte van de Victoria Embankment  Gardens in Londen staat deze imposante toegangspoort genaamd Buckingham Gate ontworpen in 1626 door de architect Sir Balthazar de Gerbier

 

 Who Invented the Calculator?

 

Sir Balthazar de Gerbier makes the following remarks to Samuel Hartlieb a polymath , founder of the Royal Society in a letter from Paris dated 

4-October 1648


Heare is to be seene a rare worke Inuented by Mr Pascall Sonne to a President Off this Parlement: It is a casse with Sundry wheeles att least thirty, it serue for Arithmetike: and heere you shall haue a drauft of jt [10/2/13A] jn lue of which I should bee glad to see a drauft of a little deuise which was jnuented jn England somme 24 yeares past beeing a little board with copper things to turne with a stick to cast accounts. this js the Instrument here att Paris
Image of a calculator from the Hartlib papers
The Bocks is of Ebonne, two foot In lenght; 9 Inches broad; accordingly jn height: The wheeles are of Copper: and seeme as so many Dialls or watches, sett with numbers 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, the two rowes aboue are copper round things, wheron appeare little white papers sett with Cifers; when the hand sturres with a Stick the wheeles belowe, those little round things aboue turne according the wheele beloowe moues, by 100/m/1., lesse, or more / the Calculation desired js made suddainly: The Bocks within [deletion] thirty weeles which moue according the hand turnes the uppermost wheeles, -

Butt a man must first be exact jn Arithmetike before he can make use of this Instrument, which cost 50 pistols and no rulle of three can be made butt by two of these Instruments, which are not portatiue, and Infine a Rare Invention farre saught, and deare baught: putt them jn the Storre house was the old Prince of Orange wont to saye and lett us proceede on the ordinary readdy way.

This paper is a property of the Sheffield University Library_______________

 

Als adviseur is hij betrokken geweest bij de bouw in 1677 van Lyndon Hall Okaham

 

 

 

 

Schilderij van Rubens van de vrouw van Balthazar de Gerbier , Deborah  Kip, en de kinderen Gerbier

 

 

 

 

 

Schilderij van de hand van William Dobson ca 1645 links Sir Balthazar de Gerbier in het midden William Dobson en rechts Sir Charles Cottrel

 

 

 

 

 

Balthazar de Gerbier overleed op Hamstead Manor en is daar in de plaatselijke kerk begraven.

 

 

 

 

 

MANOR