OORSPRONG VAN DE NAAM TOUWSLAGER

 

 

 

In het onderzoek naar mijn roots ben ik in Groningen begonnen waar in het archief van de Provincie een opgave voorkomt uit 1479 deze vermeld dat Gheert Thouslager buirmaele en waterrecht moet betalen,in dit zelfde boek staan ook de namen van Hinrick en Johan Thouslager. In de maandrekening van de gemeente Zwolle van 1449 item van Bertolt Touslager een touwe in der koelkamer . Woech 12 lb. Ende een touwe aen dat urewerck. In het register Feith archivaris van de provincie Groningen staat vermeld dat er in 1499 een stede wordt verpacht in de Warnse Woerd buiten de Oosterpoort St.Valencius aan Albert Touwslager . In de Inventaris van de Hoge Justitiekamer in Groningen bevind zich een stuk dat is gedateerd op 24 Juli 1534 (up avende Jacobi apostoli) Abel Tammynghe,hoofdeling in Wynsum verklaart te hebben verkocht en opgedragen aan Ludgert,weduwe van Hinrick Touslager een jaarlijkse rente van 18 arends gl.,gaande uit zijn heerd te Westeremden Verder komt er een Geert Touwslager voor in het 1e deel van het boek van het Schuitenschuiversgilde waarin vermeld de contributie in het jaar 1603. Dit Gilde opgericht in 1403 onderhield een "licht" in de Martiniekerk en komt ook onder andere benamingen voor als Snabbevaarders,Schuitevaarders of Schiplieden.Eens per jaar komen deze "broederschappen " bijeen om op de naamdag van hun schutsheilige een feestmaal te organiseren.Om toe te treden tot een gilde was het burgerrecht ,van de Stad Groningen in dit geval,noodzakelijk.Eveneens de eerste donatie 2 fransche schilden en 2 pond was voor de keerse In 1603 trouwde in Zutphen Claas Schoenmaecker uit Bronckhorst met Elsken Touslagers,haar vader Jan Touslagers was getuige verder komt in dit zelfde kerkboek voor dat Gerrit Touslaeghers is overleden,man van Grietje Goosens  Meine Touwschlager vermeld. In Groningen trouwt Jantyen Touslagers op 10-05-1623 met Jacobyen Harmens. In Groningen ondertrouwd in 1632 Jan Touslager met Reine Jansens . In Maarssen vinden we dat op 24-06-1655 een Albert Touwslager is gedoopt,zoon van Gerrit Christiaanszn Touwslager Idem dat er op 12-11-1676 een Christiaan Touwslager is gedoopt en op 16-03-1679 een Albertus Touwslager, de vader was in beide gevallen Albert Dirksz Touwslager,Albert trouwt op 24-09-1706 op 27 jarige leeftijd in de Westerkerk te Amsterdam met Annetje van Rijn van Amsterdam oud 29 jaar Idem dat er op 06-03-1681 een Harm Touwslager is gedoopt de vader was Albert Touwslager DirkjeGerritsz Jans was de moeder In Amsterdam Gedoopt in de Westerkerk op 19-08-1707 Sara , vader Albert Touwslager en moeder A ..Jacobse Verwantschap met bovengenoemde personen is nog niet vastgesteld   ÍST FRIESLAND Tegenwoordig Duitsland ),in de stad Aurich vinden we in het Hausstatten-Schatzungregister van 1638 een Hendrick,Marten en een Meine Touwschlager vermeld. In de stad Norden, ook in Íst Friesland vinden we dit stuk: "Raphael Bolte Goldsmidt udt erffenisse sal Tyacke van Ditsums wegen siner husfrouwe thosten dich 29-06-1660 hefft Albert Aernsen van Bolten dit graft aen Hinrick Alberts Touwslager verkoft." Op 10-12-1697 staat genoteerd "heeft Mr.Engbert Touslager dit graf van zijn vader op zijn eigen naam laten zetten." Verbindingen van bovenstaande gegevens zijn op dit moment nog niet te herleiden naar familierelaties naar de ons tot nu toe bekende Harm Hindriks Touwslager. Harm Hindriks Touwslager is vermoedelijk gedoopt op 08-11-1739 in Veendam aangezien de doopboeken zwaar beschadigd zijn bij een brand is e.a niet zeker. HUWELIJKSAKTE Het vroegste document wat van de stamvader van de Touwslagers is gevonden is dat van 11 Januari 1775 Het is de huwelijks inschrijving van Harm Hindriks uit Wildervank met Antje Jacobs uit de Kalkwijk.Zij was de 31 jarige weduwe van Abraham Hindriks Buning en bracht uit dit huwelijk een tjalk met inboedel mee die beschreven is voor de weeskamer in Groningen en 4 kinderen in de leeftijd van 4 -6-9-11 jaar. Er worden uit dit huwelijk 4 kinderen geboren         Als Antje Jacobs in 1791 op 47 jarige leeftijd overlijd word wederom de boedel beschreven voor de Weeskamer. Als de boedel beschreven wordt in 1775 is er een " schadelijke" staat van 59 Caroler guldens en 19 stuivers ,echter in 1791 als zij overlijd is er een " profijtelijke staat" van 850 Caroler guldens. De schulden zijn weggewerkt Harm Hindriks Touwslager trouwt in het zelfde jaar op de leeftijd van 47 jaar met de 19 jarige Aaltje Mennes , ook uit dit huwelijk worden nog 4 kinderen geboren. Harm Hindriks overleed op 55 jarige leeftijd en was zeker niet arm op dat moment.Toen hij trouwde in 1775 werd het schip dat Antje Jacobs inbracht getaxeerd op 325 Caroler guldens.Bij zijn overlijden bezat hij een schip dat op 1000 Caroler guldens werd getaxeerd Het was in die tijd de gewoonte ook het "lijftoebehoor" te taxeren en daaruit kan je opmaken dat het hem voor de wind is gegaan , hij bezat een paar zilveren schoengespen en dito beengespen en een zilveren horloge met een zilveren ketting , verder bezat hij een "vijfschachten hemdrok met zilveren knoopjes. Je kan je nu ook voorstellen hoe hij er qua kleding heeft uitgezien in die tijd.                       Harm Hindriks heeft niet altijd op een schip gewoond ,op 2 Maart 1780 koopt Harm Hindriks en Antje Jacobs een huis in de stad Groningen gelegen aan de zuidzijde van het Zuiderdiep , vrij van eigen grond voor de prijs van 356 Caroler guldens.De verkoper is burgermeester Aris Christiaan Hinkerkt van Durgerdam.Op 13 mei 1794 verkoopt Harm Hindriks dit pand voor 565 Caroler gulden aan Bartelt Jans Tasker en Geertje Harms voorwaar niet zo'n slechte deal. Op 28 Januari 1783 koopt hij een Taschschip van Jacob Everts en Saartje Jacobs voor de prijs van 230 Caroler gulden,vermoedelijk is dit dezelfde Jacob Everts die als getuige tekende in 1791 bij het overlijden van zij vrouw Antje Jacobs als de boedel beschreven wordt voor de weeskamer. Het laatste document is het collecteboek van de Diaconie van de Hervormde kerk in Grongen waarin staat vermeld dat bij zijn begrafenisdienst is opgehaald 3 Caroler gulden 6 stuivers en 5 duiten. Zijn weduwe , Aaltje Mennes hertrouwd op 5 Januari 1800 in Oude Pekela met Engel Harms , zij krijgen