Op 4 Mei 1898 wordt er een eigendomsverklaring opgesteld op naam van Schipper Harm Touwslager, gedomicilieerd te Groningen, waarin deze verklaarde eigenaar te zijn van het stalen Tjalkschip "Twee Gebroeders"gemeten op 84.8 Bruto ton 81.68 netto Ton.Het bouwjaar noch de werf waar het schip is gebouwd wordt vermeld.De schipper had twee zonen, een  ván de twee was mijn grootvader, vandaar de naam "De Twee Gebroeders"

In 1910 overlijd de vrouw van de schipper ( Janke de Groot ) en de erfgenamen besluiten tot een openbare verkoping van het schip.
Op 24 Maart 1910 vind de verkoop plaats in het Café van de heer Kruize te Groningen aan de Noorderhaven 14.Het schip werd verkocht aan de heer Holwerda, winkelier te Groningen, die handelde in de naam van Touwslager Sr , in deze acte wordt tevens vermeld dat het schip is gebouwd in Martenshoek.Hoewel het schip qua afmetingen een typische Groningse Zeetjalk is is er volgens de familie waarschijnlijk niet echt buiten mee mee gevaren.

In 1912 verkoopt Harm Touwslager op 67 jarige leeftijd het schip aan zijn knecht Geert Kunst voor een prijs van 6000 gulden.De schipper Touwslager verstrekt samen met de oom van zijn overleden vrouw, Andries de Groot een hypotheek van 4500 gulden aan Geert Kunst.Het schip wordt gebrandmerkt onder nummer 5385 Gron 1898.

De naam van het schip wordt door Kunst gewijzigd in "Onderneming"

In 1928 wordt het tenboekgesteld als gevolg van de wettelijke verplichting van de wet uit 1925, het teboekstellingsnummer wordt ingebrand in de deklijst achter de roef aan bakboordzijde.Het schip wordt omschreven als: zeilschip hebbende 1 dek,1 mast, 1 laadruimte, vooronder en roef, zijnde zeilschip, zonder mechanische kracht, bestemd voor de rivier en binnenvaart,thuisbehorende Groningen.

Na de dood van Geert Kunst heeft zijn vrouw met een knecht nog enige jaren doorgevaren.

Op 28 Februari 1931 wordt het schip in Amsterdam verkocht, en enkele maanden later weer doorverkocht aan Schipper Wiebe Jonkman uit Zwartsluis.Na het overlijden van Jonkman enige jaren later koopt zijn zoon Wiebe het schip van zijn moeder, het schip ligt dan in de Laakhaven in 's-Gravenhage  er werd vanuit Drente turf vervoert naar  "'s-Gravenhage, het schip heet dan nog steeds "De Ondeneming " In 1938 wordt het schip verkocht aan Marinus Izaak van Vliet.In 1939 wordt het schip verkocht aan Nv Exploitatie Mij "Gordam " en is ingrijpend verbouwd en de nieuwe naam wordt Rival.

In 1942 wordt het weer verkocht aan de Gebr.Rijks, beide schippers uit Groningen die Geert Boswijk als schipper aanstellen die tot 1966 op het schip heeft gevaren.Inmiddels heeft er in 1952 weer een verbouwing plaatsgevonden en is het verbouwd als zand en grindschip. Aanvankelijk wordt er grind gevaren vanuit Duitsland naar Groningen en later wordt er schelpenzand gehaald in Delfzijl.In 1966 als schipper Boswijk aan de wal gaat wonen wordt er een nieuwe motor ingebouwd en wordt  erverder gevaren met een knecht.

Rijks verkoopt het schip in 1977 aan de scheepshandelaar Kuipers uit Ommen en deze verkoopt het schip door aan een HTS-WTB student die het schip, inmiddels verwaarloost , gaat opknappen, gelet op de kosten en de tijd die in de renovatie gaat zitten verkoopt hij het schip aan de huidige eigenaar, een Directeur van een Machinefabriek die aan de gigantische klus gaat beginnen en prachtig herstelwerk heeft gedaan en het schip zijn oude glorie heeft teruggegeven zodat mijn kleinkinderen nog kunnen zien waar hun oude bet-over-grootvader op heeft gevaren, we zijn de huidige eigenaar ontzettend dankbaar dat hij dit schip aan het varend erfgoed heeft toegevoegd.

De naam is weer "De Twee Gebroeders" gezien de eigenaar nu ook twee zonen heeft.

Het achterhalen van bovengenoemde gegevens door de huidige eigenaar zal een ontzettend karwei geweest zijn.

 

 

 

    Copyright © 2009 Harm Touwslager | Designed by HT.Productions | Some Rights Reserved