FAMILIE WESTERMAN

 

Dr.G.F. Westerman een van de oprichters van Artis

Onder de naam Natura Artis Magistra werd de Amsterdamse dierentuin in 1838 opgericht door "de drie W's": de heren Westerman, Werlemann en Wijsmuller. De meeste Europese dierentuinen waren tot dan toe privébezit, maar in navolging van de London Zoo (1828) wilde ook Artis algemeen toegankelijk zijn, met name voor de gegoede burgerij. "Het bevorderen van de kennis der Natuurlijke Historie" was in dat tijdvak een voornaam streven, en ook kunstenaars zouden gebaat zijn bij het vinden van levend materiaal voor een toenemende interesse in dierstudies.

 

Bij het gouden jubileum van Artis in 1888 bood het bestuur van Artis Dr.G.F. Westerman een borstbeeld aan vervaardigd door Teixeira de Mattos , het beeld staat thans in de bibliotheek van Artis  .     

 

 

Doorkijkje in de Hollandse tuin van Artis met aan het einde een monument ter gedachtenis van de 3 oprichters."Natura Artis Magistra" betekent letterlijk "De Natuur is de Leermeesteres van de Kunst". En al staat "kunst" in deze spreuk eveneens voor "kundigheid", wetenschap, toch streefden de oprichters van Artis wel degelijk naar het aanmoedigen van de echte Kunst. Talloze beeldhouwers èn schilders, ook uit het buitenland, komen tot de dag van vandaag de bijzondere dieren van Artis uitbeelden en enkele van die kunstvoorwerpen zijn in Artis te vinden.

 

Het gedenkteken Westerman in Artis

 

Een portret van de drie oprichters van Artis "Westerman"Werleman" en"Wijsmuller

 

Zelfportret van Marten Westerman met aan de achterzijde een geschreven wens aan zijn dochter Clara die dit portret kreeg toen zij in Engeland ging wonen.

 

Aan mijn geliefde dochter C.C.E Dodge geb.Westerman


Herkent uw dierbaar kind uw vaders wezentrekken
In deze zwakke schets ontworpen door zijn hand
Laat zij dus duurzaam u tot herinnering strekken
Aan de inspraak van het bloed die ons zo nauw verpand
al woed een oceaan ook rusteloos tussen beiden
geen afstand ook hoe ruim kan ons harten scheiden

 

Westerman, Marten -, 1775-1852, schilder, toneelspeler, boekverkoper, gaf de Keur van Ned. Letteren uit, 104 afleveringen, 1827-'29. Onder zijn talrijke toneelspelen Afkeer en Liefde, 1796. Onder zijn blijspelen Getrouw tot in den Dood, 1798, en Het Huishouden van Jan Steen, 1805, met zang. Van 1815 is zijn toneelspel Admiraal de Ruyter. Van meer belang is zijn uitgave Voortbrengselen van Uitheemse Vernuften, die volgde op de Keur; toegejuicht door Potgieter in De Vriend van 1833. In zijn jonge jaren had hij Schillers Don Carlos (1787) ‘verbeterd,’ 1800. Op zijn aansporing gaf in 1814 Jeronimo de Vries de Werken der Van Harens bij hem uit in ‘eene onkostbare uitgave’ van 6 deeltjes. Op toneelgebied was Westerman voorstander van het F. klassieke treurspel; de Romantiek van Victor Hugo ging aan hem voorbij. Hij is ook de uitgever van de Almanak aan bevalligheid en deugd gewijd, 1819-

 

Anna Maria Rudlophina Vorst geboren 12 Februari 1774 in Den Haag als dochter van Andreas Vorst en Anna Geertruida Bonninck

 

Door Marten Westerman vervaardigd sculptuur met in de voet een afdruk van de hand van Westerman , in bezit van de familie Dodge in Engeland

 

Clara Catharina Elisabeth Dodge-Westerman geboren 1797 in Rotterdam , overleden 18 maart 1881 in Bloemendaal, zij woonde een groot deel van haar leven in Engeland en was getrouwd met James Dodge , zoon van William Dodge en Ann Wing.

Zij hadden een zoon William Marten Robert

 

Achterzijde van het portret met de naam van de fotograaf vermeld

 

Franciscus Caparus Westerman met zijn vrouw en kinderen

Franciscus Caparus volgde als lid der firma M. en F.C. Westerman zijn vader als drukker en uitgever op. Bij zijn huwelijk met Johanna Dorothea Blikman in 1834 werd tussen zijn firma en de firma Blikman en Sartorius een overeenkomst gesloten, waarbij zijn schoonvader Hendrik Blikman zich verbond alle aan hem opgedragen drukwerken door de firma Westerman te doen vervaardigen.

 

Jenny Westerman en Ewalt Tweer in de Leidsestraat Amsterdam illustratie bij een feestlied ter gelegenheid van hun huwelijk in 1911       

Foto's uit het Familie archief Westerman