van Zoelen en  Groeninx

 

Zijden vaandel uit 1721 linksboven is het wapen van de familie Groeninx

Rechts boven het  wapen van de familie Van Zoelen

 

 

De familie Van Zoelen was al in het begin van de zestiende eeuw in Rotterdam vertegenwoordigd. Zij waren grondbezitters of oefenden een beroep uit dat met landbouw-produkten verband hield. Diverse leden maakten deel uit van het stadsbestuur.

Herman  van Zoelen 1633-1702 was door zijn tweede huwelijk met Catharina de Cock, dochter van een rijke bierbrouwer, in bezit gekomen van Het Huis ten Donck bij Ridderkerk.

De Ouders van Herman van Zoelen waren Madeleine de Moucheron en Herman van Zoelen
Herman van Zoelen bekleedde tal van Stedelijke ambten in Rotterdam , zat 32 jaar in de vroedschap was 5x weesmeester 10 jaar Gedeputeerde te Dagvaart ( afgevaardigde in de Statengeneraal ) was 2x Schepen 9x Burgermeester 3x Thesaurier en 3 x Boonheer en was verder van 1668-1702 bewindhebber Kamer Rotterdam van de VOC

Woonde volgens het verpondings-cohier in 1666 op de Schiedamsedijk en werd aangeslagen voor 110 Gulden


De familie Groeninx was oorspronkelijk van Zeeuwse afkomst. In 1572 verhuisde schipper / koopman Marinus Mateusz. Groeninx naar Rotterdam omdat zijn woonplaats Reimerswaal letterlijk door de zee werd weggespoeld.Zijn nakomelingen waren voornamelijk kooplieden en bekleedden belangrijke functies in het stadsbestuur.

Bezoek deze site voor verdere informatie over de Familie Groeninx van  Zoelen.

 

 

 


Huis Ten Donck

te Ridderkerk

1746Vóór 1746